ห้องพัก
แอร์
ทีวี
ห้องน้ำ
ตู้เย็น
น้ำอุ่น

ห้อง
โถง

ติด
ทะเล
ห้อง
นอน
อาหาร
เช้า
ผู้
เข้าพัก
ราคา
(บาท)
-
1
2 ที่
2 ท่าน
1,350
-
1
2 ที่
2 ท่าน
1,650
-
1
2 ที่
2 ท่าน
1,800
พร้อม
อ่าง
อาบน้ำ
2
4 ที่
4 ท่าน
3,500
1
-
2 ท่าน
1,600

- ลูกค้าสามารถเสริมผู้เข้าพักได้ไม่เกิน 2 ท่านต่อห้อง ในราคาท่านละ 200 บาทไม่รวมอาหารเช้า
- เฉพาะบ้านพักปีกไม้สามารถเสริมผู้เข้าพักได้ไม่เกิน 2 ท่าน ในราคาท่านละ 100 บาทไม่รวมอาหารเช้า
- ราคาเป็นราคาต่อ 1 คืน
- เช็คอิน ก่อนเที่ยง เช็คเอ้าท์ก่อนเที่ยงของอีกวัน

    

ทะเลหลังบ้านพัก

ที่จอดรถด้านหน้าบ้านพัก

สะอาด น่าอยู่

ทะเลหลังบ้านพัก

โต๊ะไม้ และ โต๊ะม้าหิน หลังบ้านพัก

ตกแต่งด้วยต้นไม้หลายชนิด
โทรศัพท์ 081-9076958, 089-8348633, 038-706084
โทรสาร 038-255068
Copyright © 2008 ร้านต้นหาด. All rights reserved.