อาหารฝรั่งสไตล์อเมริกันแท้ ๆ
ใช้เนื้อและ วัตถุดิบชั้นดีในการทำอาหาร และเรายังมีอาหารเช้าคอยให้บริการ
American style food and Breakfast
American Food
American Food
American Food
American Food
American Food
American Food
American Food
American Food
American Food
American Food
 
Coming soon
โทรศัพท์ 081-9076958, 089-8348633, 038-706084
โทรสาร 038-255068
Copyright © 2008 ร้านต้นหาด. All rights reserved.